Ile godzin się przespało?
Ile czasu zmarnowało?
Ile dni się przepłakało?
Ile spraw się przegrywało?
Ile szans się szukało?
Ile nigdy się nie znajdowało?
Ile minut się myślało?
Ile nocy nie przespało?
Ilu ludzi nie poznało?

Jedno życie się dostało…