Widziała swoje błędy.
Widziała swoją beznadziejność.
Przeoczyła kilka dni.
Przeoczyła kilka lat.
Obojętniała
Obojętniała
Obojętniała…
Widziała swoje błędy.
Widziała śmierć.
Słyszała o swoich błędach.
Słyszała o swojej beznadziejności.
Słyszała śmiech.
Widziała śmiech.
Widziała śmierć.
Widziała jaka jest śmieszna.
Słyszała o swojej beznadziejności.
Czuła śmierć.
Zobojętniała.
Popełniała te same błędy.
Słyszała te same słowa.
Przestała patrzeć.
Już wiedziała.
Była niczym.
Poczuła śmierć…