‚We always have angels in our life…’ J.P.

O ile trudniej jest stąpać twardo po ziemi niż wierzyć w anioły…