Zrekonstruowany raj
zdezelowanych wartości
Śmieszny idealista z marzeniami w papierowej torbie
Zero zyskujące boskość
motywowane falą pustych oklasków
Dziecięce lęki zamknięte w rozsypanych wspomnieniach
Naiwna teoria – zapomniana
I brak drogi powrotnej…