„I need a change
Not to immitate, but to irritate
All the ones who hate

I live in a cemetery
Full of good will and integrity
I have no specialty”

Potrzebuję zmiany
Nie po to aby naśladować, ale aby irytować
Wszystkich, których nienawidze

Żyję na cmentarzu
Pełnym dobrej woli i uczciwości
Nie mam żadnej specjalności

Tak, to ja.